Regulamin SUP wycieczek

 1. Udział w Sup wycieczkach odbywa się na zasadach odpłatności zgodnie z cennikiem.
 2. Wszyscy uczestnicy mają obowiązek pływania w kamizelkach asekuracyjnych (kamizelki dostarcza wypożyczalnia).
 3. Osoby pod wpływem alkoholu i środków odurzających nie mogą wziąć udziału w wycieczce.
 4. Osoby niepełnoletnie mogą pływać tylko i wyłącznie pod opieką opiekuna, czyli osoby pełnoletniej. Pełnoletni opiekun ponosi pełną odpowiedzialność, także finansową, za osobę niepełnoletnią, jej zachowanie oraz wyrządzone przez nią szkody.
 5. W trakcie SUP wycieczek organizowanych przez Gdańsk by SUP pełną odpowiedzialność za siebie oraz za używany sprzęt ponosi uczestnik spływu, akceptując regulamin wycieczki potwierdzając tym samym swoje uczestnictwo.
 6. Wycieczki mogą zostać odwołane ze względu na nieodpowiednie warunki atmosferyczne (zbyt silny wiatr, zbliżający się deszcz itp.).
 7. Trasa wycieczki może ulec skróceniu lub modyfikacji ze względu na panujące warunki pogodowe lub inne zagrożenie (np. ruch w porcie, dzikie ptactwo itp.).
 8. W trakcie wycieczek i spływów uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do poleceń wydawanych przez pracowników Gdańsk by SUP oraz służb do tego uprawnionych.

Regulamin Wypożyczalni

 1. Wypożyczenie sprzętu SUP następuje po podpisaniu przez wypożyczającego umowy wypożyczenia. Podpisując umowę, wypożyczający potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wypożyczony sprzęt.
 2. Za sprzęt nie zwrócony w terminie pobiera się dodatkową opłatę zgodnie z cennikiem.
 3. Wypożyczalnia może odmówić realizacji usługi, zwłaszcza jeżeli klient jest niewiarygodny lub pod wpływem alkoholu.
 4. Istnieje możliwość rezerwacji sprzętu na warunkach ustalonych indywidualnie z Gdańsk by SUP. Dotyczy tylko zorganizowanych grup i wypożyczenia na dłuższy okres.
 5. Sprzęt wodny (deska SUP) wypożyczany jest wraz z kamizelką asekuracyjną, wiosłem, leash (linka bezpieczeństwa).
 6. Wypożyczający oświadcza, że posiada umiejętności pływackie oraz zna przepisy w ruchu wodnym.
 7. Gdańsk by SUP ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie uczestników podczas szkolenia, używania wypożyczonego sprzętu, podczas uczestnictwa w spływie, ani w żadnej innej sytuacji, a  w szczególności za szkody, jakich użytkownicy korzystający z usług lub sprzętu Gdańsk by SUP mogliby dokonać na rzecz innych osób.